تفنگ‌داران هفت عضو یک خانواده‌ را شب‌هنگام در کابل کشتند

تفنگ‌داران ناشناس، هفت عضو یک خانواده را به‌شمول سه زن و دو کودک، در خانۀ شان در کارتۀ سخی کابل از مربوطات حوزۀ سوم شهر کابل، به قتل رساندند.

نگاه نو_ این رویداد، حوالی ساعت دوی شب گذشته رخ داده‌است و تاکنون روشن نیست که عاملان آن چه کسانی بوده‌اند.

مرد صاحب خانه و همسرش، پسر بزرگ شان، عروس شان، خواهر عروس شان و دو نواسۀ شان، در این رویداد جان باختند.

باشنده‌گان محل می‌گویند که یکی از جان باخته‌گان، بانویی بود که هشت ماهه باردار بود.

دو عضو دیگر این خانواده، نیز در این رویداد زخم برداشته اند.

به گفتۀ باشنده‌گان محل، مهاجمان ناشناس، بزرگان را با گلوله کشتند و دو کودک را با گذاشتن بالش بر دهن‌های آنان خفه کردند.

عطاالله بهادری، از خویشاوند قربانیان گفت: «سه زن، دو کودک و دو مرد خانواده – هفت نفر- را شهید ساختند. دو پسر این خانواده زخمی استند که اکنون در شفاخانه استند.»

تاکنون انگیزۀ این کشتار بی‌پیشینه در این بخش پایتخت روشن نیست، اما وزارت داخله می‌گوید که بررسی‌ها در این باره آغاز شده‌اند.

این رویداد، باشنده‌گان این محل را سخت هراسان ساخته‌است. شماری از این باشنده‌گان، حکومت را به ناکامی در تأمین امنیت جان شهروندان متهم می‌سازند و می‌گویند که پولیس در جلوگیری از رویدادهای از این دست ناتوان است.

حمیرا (مستعار)، همسایۀ این خانواده گفت: «مردان و زنان را به گلوله به قلب شان زده بودند اما کودکان را خفه کرده بودند. وقتی پولیس آمد، آن‌ها (مهاجمان) فرار کرده بودند. از حکومت می‌خواهم که اگر می‌تواند امنیت را تأمین کند، اقدام کند! در غیر آن، برود به خانه‌اش بنشیند کنار زن خود و بگذارد کسی دیگر این کشور را مدیریت کند؛ کسی‌که توانایی داشته باشد.»

کابل در هفته‌های اخیر، موجی از جرم‌های جنایی را گواه بوده‌است. به روز یک‌شنبۀ همین هفته، مردان مسلح ناشناس، مشاور بلندپایۀ یک نهاد غیردولتی را در کارتۀ نو کابل با گلوله کشتند. یک روز پیش از آن هم، مرد دیگری در برابر دفتر لوی سارنوالی در شهرنو، به قتل رسید و دو هفته پیش تر از این رویدادها، یک بانو در کارته نو با شلیک گلوله کشته شد.