ترمپ دیدار با مشاورانش در باره افغانستان را “بسیار خوب” می‌خواند

کاخ سفید با تاکید بر پیشرفت در آماده گی ها برای امضای توافقنامه صلح با طالبان می گوید که نشست دیشب دانلد ترمپ، رییس جمهور امریکا و مشاورانش در باره این توافقنامه، بسیار خوب بوده است.

نگاه نو_ دانلد ترمپ در این نشست با معاونش، مشاور امنیت ملی، وزیران دفاع و امور خارجه، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا، رییس سی آی ای و زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای مصالحه افغانستان دیدار کرد و آنان در باره اوضاع افغانستان و مذاکرات صلح با طالبان به او معلومات دادند.

کاخ سفید در خبرنامه‌یی می‌گوید که این گفتگوها بر مذاکرات جاری با طالبان و توافقنامه نهایی صلح و مصالحه با طالبان و حکومت افغانستان متمرکز بودند.

پس از این دیدار، دانلد ترمپ در تویترش نوشت که اگر ممکن باشد، دو طرف مخالف جنگ نزده ساله، به دنبال یک توافق استند.

با نزدیک شدن امریکا و طالبان به امضای یک توافقنامه صلح، انتظار می رود که ایالات متحده شمار بزرگی از نیروهایش را از افغانستان بیرون بسازد.