تاکید سازمان ملل بر سرشماری مهاجرین افغان در پاکستان

نماینده ویژه سازمان ملل در پاکستان با «مراد علی شاه» سروزیر ایالت سند دیدار و گفتگو کرد.

نگاه نو_ در این دیدار وضعیت کودکان کار و مهاجرین خارجی ساکن در پاکستان مورد بحث قرار گرفت.

نماینده سازمان ملل اعلام کرد: در حال حاضر ما ۲۰۰ میلیون دلار بودجه در اختیار داریم که می‌توانیم صرف مهاجرین خارجی ساکن پاکستان کنیم.

وی تصریح کرد: این بودجه صرف حمایت از کودکان کار و همچنین بهبود وضعیت زندگی مهاجرین خارجی ساکن ایالت سند خواهد شد.

وی گفت: با توجه به اینکه قوانینی برای حمایت از کودکان کار در ایالت سند تصویب شده است توقع داریم این قوانین با جدیت بیشتری اجرا شوند.

مراد علی شاه در این دیدار گفت: حدود ۳۰ هزار کودک بی‌خانمان در کراچی زندگی می‌کنند و ما در تلاش هستیم تا شرایط زندگی برای آنها را بهتر کنیم.

وی در پاسخ به سؤال نماینده سازمان ملل در مورد تعداد دقیق مهاجرین افغانستانی ساکن ایالت سند اظهار داشت: ما به‌صورت دقیق آماری از تعداد مهاجرین افغانستانی ساکن کراچی و دیگر شهرهای ایالت سند نداریم ولی به‌زودی سرشماری آنها را آغاز خواهیم کرد.

نماینده سازمان ملل تأکید کرد: کمک‌های این سازمان زمانی قابل دریافت می‌شوند که آمار دقیقی از تعداد مهاجرین افغانستانی ساکن در کراچی موجود باشد تا طبق آن بودجه‌ها تقسیم شوند.

گفتنی است طبق اعلام سازمان ملل پاکستان دومین کشور بزرگ مهاجرپذیر جهان است و اخیراً رئیس جمهور این کشور اعلام کرد: حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مهاجر افغانستانی در این کشور زندگی می‌کنند.