تاکید بر تسهیل خدمات رسانی به زائران و گردشگران افغان

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: گردشگران سلامت افغان از مبدا ساماندهی می‌شوند.

نگاه نو_ به گزارش خبرگزاری، معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی در نشست با صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات گفت: باتاکید بر تسهیل ارائه خدمات به زائران و گردشگران افغانستانی هدف افزایش خدمات تلاش می کنیم گردشگران سلامت کشور افغانستان از مبدا ساماندهی شوند.

محمدصادق براتی با اشاره به بازار گردشگری سلامت افغانستان افزود: ظرفیتهای بسیار مناسبی در حوزه گردشگری سلامت وجود دارد که با ایجاد زمینه های مناسب و تعریف فرآیندهای قانونی آن می توان شاهد افزایش حضور گردشگران سلامت افغانستانی در ایران باشیم.

وی افزود: زیرساختهای مناسبی که در حوزه درمان در کشور و به ویژه خراسان رضوی وجود دارد، شرایط مطلوبی را برای حضور گردشگران سلامت افغانستانی در ایران فراهم آورده است البته تسهیل در خدمات رسانی و فرآیندهای قانونی و درمانی زائران و گردشگران سلامت افغانستانی در ایران باید مدنظر قرار گیرد.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: انجمن و شرکت های تسهیل گر گردشگری سلامت تا کنون در این زمینه پیگیریها و اقدامات شایسته‌ای انجام داده اند که می‌تواند ظرفیتهای اقتصادی مطلوبی را در استان ایجاد کند.

براتی افزود: مشهد از قطب‌های گردشگری سلامت در کشور است که گردشگران و زائران غیرایرانی برای زیارت و درمان به این شهر سفر می‌کنند.

صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات هم در ادامه این نشست گفت: در گذشته فرآیندی وجود داشت که زائران و گردشگران افغان در قالب کاروان وارد کشور می شدند از این رو تلاش می‌کنیم با حمایتهای معاونت زیارت استانداری و پیگیریهای وزارت خارجه این فرآیند راه اندازی شود.