تاثیر منفی گفتگوهای صلح روی تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور

وضعیت نامشخص سیاسی ناشی از ادامۀ گفتگوها با طالبان و انتخابات ریاست جمهوری، روی تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور تاثیر منفی گذاشته است.

نگاه نو_ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که وضعیت نامشخص سیاسی ناشی از ادامۀ گفتگوها با طالبان و انتخابات ریاست جمهوری، روی تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور تاثیر منفی گذاشته است.

خان جان الکوزی، معاون هیات عامل اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که از سال گذشته به اینسو، سرمایه‌گذاران در ۱۲۰۰ مورد پول‌های شان را از افغانستان به ترکیه منتقل کرده اند.

آقای الکوزی اما در مورد رقم مجموعی این سرمایه‌ها معلومات ارایه نکرد.

شماری از تاجران می‌گویند که به دلیل بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان و از بیم زیان‌های احتمالی اقتصادی، تمایلی برای سرمایه‌گذاری در کشور ندارند.

اخیراً بانک جهانی نیز اعلام کرد که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۸ اندک بوده است.

هینری کرالی، رییس بانک جهانی در کابل گفت که افغانستان اکنون علاوه بر پیامدهای ناشی از خشکسالی، با آزمون‌های امنیتی، پیچیدگی اوضاع سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و کاهش قابل ملاحظه کمک‌های امنیتی نیز روبرو است.