بیش از ۶۰ نیروی افغان از اسارت طالبان رها شدند

مقام‌های محلی بادغیس از رهایی بیش از ۶۰ نیروی امنیتی از اسارت طالبان در جریان عملیاتِ نظامی تازه خبر می‌دهند.

نگاه نو_ نجم‌الدین برهانی سخنگوی والی بادغیس گفت که نیروهای افغان و خارجی در منطقۀ “بوکن” ولسوالی بالامرغاب دیشب عملیات کردند.

او افزود: “در نتیجه ۶۲ تن از نیروهای امنیتی که مشمول یک پولیس ملی، ۵ کماندو و متباقی هم سرباز اردوی ملی و پولیس سرحدی بودند، آزاد شدند و در نتیجه ۵ تن از طالبان اسیر و ۳ تن شان هم کشته شدند.”

برهانی گفت: “این نیروها بیش از یک سال در اسارت طالبان بودند. او افزود که آنان از ولسوالی‌های بالامرغاب و جوند به دست طالبان افتاده بودند.”

طالبان تا کنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفته اند.

بالامرغاب از ولسوالی‌های ناامن بادغیس است که به اساس گزارش طالبان بسیاری از بخش‌های آن را در اختیار دارند.