بیش از ۵۵ هزار تن در فراه معتاد به مواد مخدر اند

مسئولان ریاست صحت عامه فراه می‌گویند شمار معتادان در این ولایت از ۵۵ هزار نفر گذشته است.

نگاه نو_ پاچا خیل، مشاور کلینیک تداوی معتادان در فراه به رادیو آزادی گفت که این شمار روز به روز افزایش می‌یابد.

اما او می افزاید که سالانه صدها نفر تداوی می‌شوند.

وی گفت: “بیش از هشتاد فیصد جوانان در کشورهای همجوار بخصوص در ایران که آنجا به خاطر کار می‌روند و آنجا کارهای شاقه می‌کنند رو به مواد مخدر می‌آورند.”

بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر از عوامل عمدۀ اعتیاد در افغانستان محسوب می‌شوند.