بیش از ۳۰ هزار جلد رهنمود صحی قاعدگی، چاپ می شود

وزارت معارف، در ربع نخست ۲۰۱۹ ، با همکاری اداره یونسیف، بیش از 30 هزار جلد رهنمود صحی قاعدگی را به چاپ می رساند تا برای دختران دانش آموز صنوف پنجم تا دوازدهم در مکاتب تدریس شود.

نگاه نو_ به گزارش خبرگزاری، “نوریه نزهت” سخنگوی وزارت معارف می گوید که دانش آموزان دختر با استفاده از این رهنمودها که به گونه کتبی، گفتاری و کتاب های قصه تهیه می شود تا از چگونگی رعایت بهداشت وطرز استفاده از پارچه های مناسب هنگام عادت ماهوار، آگاهی حاصل کنند.

به گفته وی با استفاده از این رهنمود ها به دانش آموزان تفهیم می گردد که قاعدگی پدیده طبیعی است وروند تکامل تدریجی دختران را نشان می دهد و این رهنمود ها همچنان سبب می گردد تا از فشار روحی دانش آموزان دختر در روزهای قاعدگی کاسته شود.

سخنگوی وزارت معارف می افزاید که سهم‌گیری فعال معلمین برای بلند بردن میزان آگاهی دانش آموزان در مورد حفظ الصحه قاعدگی باعث خواهد شد تا دختران دانش آموز صحتمند و فعال به بار آیند.

براساس گفته های مسئولان در وزارت معارف، برای تدریس رهنمود های صحی ۶۸ ماستر ترینر آموزش دیده اند وقرار است آموخته های خود را به معلمین مکاتب منتقل کنند واز طریق معلمین در مکاتب، رهنمود های صحی برای دانش آموزان توضیح داده شود.

این رهنمود در حالی به چاپ میرسد که بر اساس یک تحقیق اداره یونسف که در سال ۲۰۱۶ میلادی انجام شده است ، حدود ۳۰ درصد دختران هنگام عادت ماهوار درمکاتب غیرحاضری دارند و ۷۰ درصد دختران در جریان قاعدگی به دلیل هراس از عقامت استحمام نمی کنند.

وزارت معارف متعهد است تا با تطبیق برنامه های مؤثر تعلیمی، بهبود نصاب تعلیمی، بلند بردن ظرفیت معلمین در حمایت از تعلیم با کیفیت عمل نماید.