بیش از ۲۰۰ افسر ارتش آموزش‌های هوایی را فرا گرفتند

وزارت دفاع روز گذشته (چهارشنبه، ۱۸ حمل/فروردین) گفت که ۲۲۹ افسر نیروهای هوای افغان از یک دوره آموزشی فارغ شدند.

این وزارت گفته که ” ۲۲۹ تن از افسران پس از فراگیری تعلیمات پیشرفته و مسلکی در بخش های مختلف هوایی در لوای خاص ۷۷۷ در کابل… فارغ شدند.”

به گفته این وزارت جنرال یاسین ضیا، لوی درستیز قوای مسلح و سرپرست وزارت دفاع ملی و چندین افسر بلند پایه نظامی نیز در مراسم فراغت این افسران اشتراک کرده بودند.

جنرال یاسین ضیا در این باره گفته که  “این افسران توسط آموزگاران افغان آموزش های مسلک هوایی را فراگرفتند که این بیانگر بلند رفتن ظرفیت ها قابلیت های مسلکی قوای هوایی کشور است و گام بلند در جهت خودکفایی در راستای تعلیم و تربیه نظامی است.”

او افزود:” قوای هوایی کشور از لحاط قابلیت های محاربوی و تخنیکی بسیار انکشاف کرده است؛ چنانچه این نیروها تمام امورات مرتبط به مسوولیت ها و کارهای شان را مستقلانه طرح، پلان و اجرا می‌کنند.”

جنرال ضیا افزوده است که نیروهای افغان میتواند از کشور به گونه مستقلانه دفاع کنند.

وزارت دفاع گفته است که “این سربازان توسط افغان‌ها آموزش دیده اند.”