بودای دو هزار ساله به موزیم ملی سپرده شد

وزارت داخله از تسلیم‌دهی یک پیکره بودا با قدمت دو هزار سال به موزیم ملی خبر داده است.

نگاه نو_ این وزارت در خبرنامه‌ای که روز یک‌شنبه، بیست‌ونهم ثور نشر شد، گفته است که این پیکره بودا روز شنبه‌ از سوی رهبری وزارت امور داخله به مناسبت بزرگ‌داشت از روز جهانی «موزیم»، به موزیم ملی سپرده شده است.

به نقل از خبرنامه، این پیکره بودا بر اساس تثبیت هیأت باستان‌شناسان، بیش‌تر از دو هزار سال قدامت دارد و با یک سکه، یک شمع‌دان و چند مهره تاریخی در مراسمی به موزیم ملی تحویل داده شده است.

بر اساس معلومات ارایه‌شده از وزارت داخله، پیکره یاد شده در ماه سرطان سال گذشته از سوی پولیس مبارزه با جرایم سنگین این وزارت از نزد یک قاچاق‌بر اثرهای باستانی در شهر کابل به دست آمده است. وزارت امور داخله در مورد این قاچاق‌بر آثار باستانی معلومات بیش‌تر نداده است.

با این حال، حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که از سال ۲۰۰۲ به این‌سو از قاچاق ۱۵ هزار اثر باستانی جلوگیری شده است. او این سخنان را روز شنبه، ۲۸ ثور در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی موزیم گفته است.