به ستوه آمدن باشندگان کابل از جنجال‌های سیاسی

در حالی که تنش‌ها برسر انتخاب رئیس مجلس و ادامه کار رئیس جمهور بعد ازاول جوزا ادامه دارند، مردم کابل می‌گویند که از این وضعیت به ستوه آمده اند. قیمت‌ها افزایش یافته، جرم و جنایت اوج گرفته و ارزش افغانی نیز سقوط کرده است.
جاده‌های منتهی به ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز چهار شنبه، اول جوزا، برای مدت چند ساعت مسدود بود که دلیل آن اخطار شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به نافرمانی مدنی و تظاهرات به سوی ارگ بود.