برگزاری نمایشگاه نقاشی در هرات

دانشجویان؛ لبخند، غم و اندوه شهروندان کشور را در قالب نقاشی به تصویر کشیده‌اند.

نگاه نو_ شماری از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هرات، نقاشی‌های شان را که تصویری‌های از زنده‌گی شهروندان کشور می‌گویند، در نمایشگاهی در هرات به نمایش گذاشته‌اند.

در این نمایشگاه بیش از صد نقاشی از سیزده نقاش برای پنج روز به نمایش گذاشته شده‌اند.

این دانشجویان می‌گویند که آنان کوشیده‌اند تا با نقاشی چهره‌های گونه‌گون، زنده‌گی شهروندان کشور در نقاط گونه‌گون را به تصویر بکشند.

دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هرات می‌گویند که غم‌ها و خوشی‌های شماری از شهروندان کشور، به ویژه بخش‌های دور افتاده، را در این نقاشی‌ها به تصویر کشیده‌اند تا شهرنشینان از اوضاع زنده‌گی روستانیشینان بیشتر آگاه شوند.

عادله نجیبی، دانشجو، گفت: «پیام ما بیشتر همین بود که واقعیت‌های جامعه خود را به نمایش بگذاریم؛ درد و رنج خانم‌ها و زحمت‌ و خواری اطفال.»

غلام سخی سخاوتمند، دانشجو، گفت: «دیگر بس است، مردم افغانستان از جنگ و خشونت خسته شده‌‌اند و این چیزها استند که پیام‌های صلح را برای بیننده‌گان ما عرضه می‌کنند.»

سحر خلیلی، دانشجو، گفت: «محتوای این‌ها متفاوت استند؛ قسمی که می‌بینید بیشتر شان لبخند استند و چند تای هم درباره وحشت.»

در همین حال محمد توفیق رحمانی، رییس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هرات می‌گوید اثرهای نقاشی شده از سوی این دانشجویان نشان می‌دهند که اوضاع هنر در هرات نسبت به چند سال پیش بهبود یافته‌اند و آینده روشنی در پیش دارد.

آقای رحمانی گفت: «آثار این نمایشگاه را وقتی که ما با آثار حتا سه سال پیش مقایسه می‌کنیم، از نظر کیفی این آثار خیلی رشد کرده.»

دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هرات می‌گویند که آنان لبخند، غم و اندوه شهروندان کشور را در قالب نقاشی به تصویر کشیده‌اند.