برگزاری جشن نو روز متفاوت تر از سال های قبل

نگاه نو_ شهرداری بلخ می گوید جشن سال نو در مزار شریف متفاوت تر از سال های قبل برگزار می شود. به همین منظور آنها از دو ماه قبل آمادگی خودشان را برای برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم تاریخی گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری عتیق الله وهاب زاده معاون شهرداری شهر مزارشریف گفت که یکی از کارهای مهم شهرداری مزارشریف آمادگی برای سال نو می باشد که ما باید آمادگی عام و تام داشته باشیم.

آقای وهاب زاده افزود که شهرداری شهر مزارشریف کارهای تزئیناتی داخل شهر و روضه حضرت علی(ع) را آغاز کرده و تلاش می شود تا تمام شهر مزارشریف پاک و نظیف گردد.

معاون شهرداری شهر مزارشریف از برگزاری جشن سال نو با تفاوت چشم گیر در سال جدید خبر داد.

وی تاکید نمود که آمادگی برای سال نو دو ماه قبل آغاز و کار جدی آن از اول حوت آغاز شده و تمام پرسونل شهرداری کوشش می کنند تا وعده داده شده یعنی ۲۵ حوت کار تنظیف و سرسبزی شهر را پایان دهند.

آقای وهاب زاده از برگزاری نمایشگاه ها برای زنان در ایام جشن نوروز خبر داد و تاکید نمود که شهرداری بلخ از تمام شهروندان می خواهد تا صنایعی را که می خواهند به نمایش بگذارند با بخش فرهنگی شهرداری درمیان بگذارند.

وی تصریح نمود که شهرداری بلخ برای مهمانان خارجی چهار مکتب را آماده می کند تا مهمانان در ایامی که درشهر هستند، بتوانند خوب استفاده نمایند.

این در حالی است که کمتر از یک ماه دیگر به جشن تاریخی سال نو در مزار شریف نمانده است.