برکناری مقام‌های حکومتی متوقف شود

شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌‎جمهوری، شتاب رییس‌جمهور در برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را انتقاد می‌کنند.

نگاه نو_ شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گوید که در آستانۀ آغاز کمپاین انتخابات، رییس‌جمهور تلاش دارد تا افراد نزدیک به خودش را در ادارات دولتی بگمارد.
این شورا، روز شنبه (۲۷دلو) در یک نشست در کابل، خواهان متوقف شدن روند عزل و گزینش مقام‌های حکومتی شد.
محمد محقق، معاون دوم دستۀ انتخابات «صلح و اعتدال» که در این نشست سخن‌رانی می‌کرد، گفت که رییس‌جمهور تلاش دارد تا در انتخابات آینده مداخله کند.
آقای محقق، با انتقاد از برکناری شماری از مقام‌های دولتی و نیز پس گرفتن امکانات دولت از نزد مقام‌های پیشین حکومت، گفت که «تیم حاکم» نباید فراقانونی عمل کند.
او گفت امکانات و جنگ‌افزارهایی که نزد «شخصیت‌های برجستۀ نظام» وجود دارند برای تأمین امنیت آنان است و از کمک‌های بین‌الملی تأمین شده‌است: «خلع سلاح افراد و پس‌گرفتن امکانات دولتی از «شخصیت‌های برجستۀ نظام»، این‌گونه تلقی می‌شود که امکانات دولت، ملکیت شخصی رییس‌جمهور است؛ در حالی‌که این امکانات از کمک‌های بین‌المللی است و مربوط بیت‌المال می‌شود.»
این در حالی است که اخیرأ حکومت برنامه‌یی را روی دست گرفته است تا امکانات و جنگ‌افزارهای مقام‌‎های پیشین حکومت را گردآوری کند. در اخرین اقدام، هفتۀ پیش نیروهای امنیتی موترها و جنگ‌افزارهای جنرال جرآت، معاون پیشین شورای امنیت ملی را از نزد وی گرفتند.
همزمان با این، شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌‎جمهوری، هرچند از اصلاحات در قانون انتخابات استقبال می‌کنند، اما شتاب رییس‌جمهور در برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را انتقاد می‌کنند.
هفتۀ پیش، پس از آن‌که طرح تعدیل قانون انتخابات تأیید شد، رییس‌جمهور رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد.