برکناری دومعین و یک رییس‌ در وزارت داخله

تگاه نو_ رییس‌جمهور غنی، جنرال جانان بارکزی، معین نخست، جنرال اختر ابراهیمی، معین ارشد امنیتی، جنرال نجیب امان، رییس مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله را برکنار کرده‌است.
رییس‌جمهور در حالی این مقام‌های وزارت داخله را برکنار می‌کند که در حدود یک ماه پیش، ویس احمدبرمک را نیز از سمت وزارت داخله برکنار کرد.

یک منبع در وزارت امور داخله نیز این خبر را تأیید می‌کند اما دربارۀ علت برکناری این مقام‌ها جزئیات به دست نمی‌دهد.

رییس‌جمهور در حالی این مقام‌های وزارت داخله را برکنار می‌کند که در حدود یک ماه پیش، ویس احمدبرمک را نیز از سمت وزارت داخله برکنار کرد و به جای او امرالله صالح را همچون سرپرست این وزارت گماشت.

امرالله صالح نیز چند روز پیش از سمتش در وزارت داخله استعفا داد و همچون معاون نخست در تیم انتخاباتی اشرف غنی برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، پیوست.

هم‌اکنون امور مربوط به وزارت امور داخله از سوی حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی به پیش برده می‌شود.