برق وارداتی ۳ ولایت/استان شمالی افغانستان قطع شده است

مسئولان شرکت برشنا می‌گویند که ترکمنستان به‌دلیل قراردادی که بین شرکت برشنا و شرکت “ترکمن انرگوی” به‌وجود آمده، برق ولایت فاریاب، سرپل و جوزجان را صبح امروز سه‌شنبه (۱۹ حمل/فروردین) قطع کرده‌است.

نگاه نو_ سید منصور پویا رئیس برق جوزجان امروز سه‌شنبه گفت: “برق شبرغان که از طریق لین ۱۱۰ با لین ترکمنستان وصل بود، متاسفانه با تخریب دو پایه برق در ساحه «مغل» جوزجان که از طرف ازبکستان نیز وصل بود، قطع شده‌است.از سوی هم بنابر قراردادی که با “بیات پاور” صورت گرفته بود، میان شرکت برشنا و شرکت “ترکمن انرگوی”مشکل بوجود آمده و ترکمنستان مانند سابق خواهان فروش ۷۰ تا۸۰ میگاوات برقش است. اما خود ما در ولایت جوزجان بیات گروپ را احداث کردیم که ضرورت به برق اضافی نداریم. فعلن در خود جوزجان ما ۴۰ میگاوات برق تولیدی داریم، اما هنوز صد فیصد کارهایش تکمیل نشده‌است.”

به‌گفته‌ی رئیس برق جوزجان دلیل قطع برق ولایت‌ های سرپل، فاریاب و جوزجان؛ عدم توافق بر سر قرارداد بین بیات پاور و ترکمن انرگوی ترکمنستان است.

پیش از این ولایت جوزجان و سرپل از برق وارداتی کشور ترکمنستان و ازبکستان استفاده می‌کردند که برق ترکمنستان به دلیل عدم توافق بر سر قراردادی‌ها و برق ازبکستان در اثر تخریب دو پایه برق به دلایل نامعلومی در حصه مغل جوزجان قطع شده‌است.