برشنا: ۲۰۰ میلیون افغانی از مقروضین برق جمع آوری شده

د افغانستان برشنا شرکت می‌گوید حدود دو صد میلیون افغانی از مقروضین برق جمع آوری شده‌است.

نگاه نو_ وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت امروز به رادیو آزادی گفت که روند جمع آوری پول برق از بدهکاران جریان دارد.

وی همچنان گفت که در جریان یک هفته آینده کسانی که متهم به دزدی برق و همچنان بدهکاران که از پرداخت صرفیه برق شان سرپیچی می‌کنند به سارونوالی معرفی خواهند شد: “بالای هرکسی که سرقت و خلاف کاری ثابت می‌شود در کنار پرداخت جریمه نقدی شش ماه قید را نیز سپری می‌کنند.”

پیش از این برشنا شرکت نام برخی از مقروضین را افشا کرده بود که به میلیون‌ها افغانی از این شرکت مقروض استند.