برای محافظت از صرافان یک گروه ویژه مبارزه با اختطاف ایجاد می‌شود

نگاه نو_ محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور دستور داده که به منظور حفاظت از صرافان و اعضای خانواده‌های شان یک گروه ویژه مبارزه با اختطاف ایجاد شود. به روز چهارشنبه، نهم دلو، شورای سرتاسری صرافان افغانستان با رییس جمهور دیدار داشت و اعضای این شورا از افزایش ربودن صرافان ابراز نگرانی کرده است.

اعضای این شورا در این دیدار از تهدیدها و اختطاف صرافان و همچنان موجودیت افراد مسلح غیرمسوول ابراز نگرانی کرده و خواستار توزیع جواز حمل سلاح برای صرافان شده است. در این دیدار آن‌ها همچنان، خواستار تعدیل شماری از ماده‌های قواعد، لوایح و مقررات دافغانستان بانک و توزیع دوباره جواز فعالیت شده است.

با این حال رییس جمهور پس از شنیدن مشکلات صرافان گفته که یک گروپ ویژه مبارزه با اختطاف از سوی ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت امور داخله به همکاری لوی سارنوالی ایجاد شود، تا به مشکلات صرافان و سرمایه‌گذاران به زودترین فرصت رسیدگی کند.

اشرف غنی گفته که قانون اساسی افغانستان به سؤاستفاده و زورگویی اجازه نمی‌دهد. رییس جمهور با تاکید به ارگان‌های مربوطه هدایت داده است که به تمام قضایای صرافانی که تحت بازداشت قرار دارند، در چهارچوب قوانین کشور به شکل فوری رسیدگی کنند.

این درحالی‌ست که به گفته شورای صرافان افغانستان، اختطاف و گروگان‌گیری صرافان همچنان ادامه دارد و در جریان یک هفته گذشته چندین صراف و اعضای خانواده‌شان در کابل و ولایت‌ها ربوده شده است.

از سویی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که در طی یک سال تقریبا ۸۰۰ تن از تاجران افغانستان، به کشورهای اوزبیکستان و ترکیه رفته و در آن‌جا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنا بر معلومات اتاق تجارت در یک ماه ۲۵ تن از سرماه‌گذاران اختطاف شده‌اند.

خان جان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت افغانستان به دویچه وله گفته که در سال روان خورشیدی تقریبا ۸۰۰ تن از سرمایه‌داران، افغانستان را ترک کرده و به اوزبیکستان و ترکیه رفته‌اند. به گفته آقای الکوزی این رقمی است که درج مدارک آنان می‌باشد؛ اما رقم ثبت نشده بسیار بیشتر از این است.