برای ختم خشونت و تجاوز جنسی، صدای بازماندگان خشونت و حامیان آنها را تقویت کنید

نگاه نو_ کابل، ۲۵ نوامبر ۲۰۱۹ – ملل متحد در افغانستان با تجلیل از روز بین المللی محو خشونت علیه زنان و دختران و آغاز کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت مبتنی بر جنسیت، از حکومت و مردم افغانستان خواست تا برای پایان دادن به خشونت های جنسی و مبتنی بر جنسیت به شمول معافیت از مجازات برای چنین جرم هایی به تلاش هایشان ادامه بدهند.

شعار امسال برای این روز “جهان را نارنجی بسازید: برابری نسل در مقابل تجاوز جنسی مبارزه می کند.” بر حمایت و تقویت صدای بازماندگان خشونت و تقویت صدای دادخواهی برای پایان دادن به خشونت و تجاوز جنسی تمرکز دارد.

خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت به شمول آزار و اذیت و تجاوز جنسی در زمان صلح یا جنگ اتفاق می افتد. اینگونه خشونت ها به طور کامل حقوق بشری زنان را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به انواع و اقسام تبعیض، ننگ و ضربه روحی می گردد.

تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفت: “ما صدای قوی زنان افغان را که چنین خشونت ها را تجربه نموده اند، می شنویم. با وجود خطرات و چالش هایی که در قسمت مصونیت شان وجود دارد به شمول جامعه ای که در آن زندگی می کنند، آنها جهت دادخواهی برای پایان دادن به خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت ایستاده اند. ما باید در کنار آنها بایستیم.” وی افزود: “معافیت از مجازات و عادی شدن فراگیر خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت باید پایان یابد.”

ملل متحد از تلاش هایی که از سوی حکومت به ویژه دفتر لویی سارنوالی برای پاسخگو نگه داشتن عاملین تجاوز جنسی صورت گرفته است، قدردانی می نماید. انجام اینگونه تلاشها نشان می دهد که چنین رفتارهایی جرم و غیر قابل قبول است. همچنین اینگونه فعالیت ها باعث می شود تا بازماندگان خشونت و مردم به سیستم عدلی و قضایی اعتماد کنند. برای أفغانستان مهم است تا به انکشاف پایدار و صلح دست یابد.

أفغانستان بر مبنای هدف شماره پنج اهداف انکشافی پایدار و کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان، برای تامین حقوق بشری زنان تعهد جدی نموده است.

التا میلر نماینده دفتر سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان گفت: “با این حال زنان و دختران افغان همچنان شاهد نقض گسترده حقوق بشری شان و خشونت دوامدار به شمول تاثیرات جنگ و نابرابری جنسیتی هستند. با اینکه پیشرفت هایی به شمول افزایش شمار سارنوال و قضات زن صورت گرفته است، اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است.

با تائید بازنگری جاری قانون رفع خشونت علیه زنان، آرزومندیم که این امر منجر به تقویت بیشتر چارچوب قانونی شود. ما از دولت می خواهیم تا تلاشهای خویش در خصوص تطبیق کامل قانون و پایان دادن معافیت جزا به مرتکبین خشونت علیه زنان و دختران را هرچه بیشتر افزایش دهد.”

طی ۱۲ ماه گذشته ، وزارت امور زنان ، دفتر لوی سارنوالی، پولیس ملی افغانستان ، ستره محمکه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قضایای ادعای خشونت علیه زنان و دختران از جمله قتل ، قتل ناموسی ، تجاوز جنسی، ضرب و شتم و ازدواج های زیر سن را مستند ساخته اند.

ملل متحد امسال از طریق دفتر ملل متحد برای زنان در بخش پیشگیری های ابتدایی در خشونت علیه زنان و دختران از طریق مداخله های مبتنی بر شاهد پیشگام شده است تا قواعد زیانبار اجتماعی را تبدیل نماید و همچنان تلاش های همه جانبه و هماهنگ را برای بهبود شیوه های ارجاع و ارائه خدمات اساسی برای بازماندگان خشونت شدت بخشد.

سازمان ملل در همبستگی با نهادهای جامعه مدنی زنان و همه همکاران دیگر که برای اعاده کامل حقوق زنان دادخواهی می کنند، می ایستد.

در جریان کمپاین ۱۶ روزه، حکومت افغانستان به حمایت ملل متحد فعالیت های دادخواهی و آگاهی دهی برای رسیدگی به خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان را شدت می بخشد. این کمپاین تا ۱۰ دسمبر روز جهانی حقوق بشر ادامه خواهد یافت.