برای آینده افغانستان ۳ سناریو متصور است

رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس در اظهاراتی با اشاره به وضعیت موجود در افغانستان سه سناریو را برای این کشور متصور شد و بر لزوم همکاری کشورهای همسایه برای گفتگوهای صلح با طالبان تاکید کرد.

ژنرال «نیک کارتر» (نیکلاس پاتریک کارتر) رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس، در مصاحبه با بی بی سی عنوان داشت که با توجه به شرایط کنونی افغانستان سه سناریو برای آینده این کشور متصور است.

ژنرال کارتر در ادامه گفت: آینده افغانستان به همبستگی رهبران سیاسی افغانستان و همکاری کشورهای همسایه برای گفتگوهای صلح با طالبان وابسته است. هنوز زود است که بگوییم در افغانستان چه اتفاقی می‌افتد. من سه سناریو به ذهنم می‌آیند؛ یکی این‌که دولت فعلی بی‌حمایت ناتو به جنگ ادامه بدهد. دوم این‌که دولت ازهم بپاشد و قومیتها مانند گذشته کشور را به چند بخش تقسیم کنند. و سناریوی سوم خوشبینانه این است که طرف‌ها به مصالحه برسند و دولت فعلی کنترل کابل را حفظ کند».

به‌ نظر نیک کارتر، ادامه جنگ با طالبان، فروپاشی نظام و تقسیم افغانستان و رسیدن به صلح با طالبان، سناریوهای محتمل برای آینده افغانستان هستند. رییس ستاد ارتش انگلیس در این گفتگو تاکید کرده‌ که کشورش به همکاری‌ها با افغانستان ادامه می‌دهد.