با سیلاب‌زده‌های کندهار ۷۰ میلیون افغانی کمک میشود

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که با سیلاب زدگان در کندهار هفتاد میلیون افغانی کمک شود.

نکاه نو_ او در جریان سخنرانی خود شام شنبه ۱۸ حوت ۱۳۹۷ در ولایت کندهار این گونه توضیح داد:

” به هر خانوادۀ شهید ۵۰ هزار افغانی، به هر خانوادۀ زخمی ۲۰ هزار افغانی اهدا می شود. به هر خانوادۀ که خانه‌اش چپه شده ۱۵ هزار افغانی و به هر خانوادۀ که خانه‌اش خسارت دیده ۷ هزار افغان داده شود که جمعاً ۷۰ میلیون افغانی می‌شود.”

حیات الله حیات والی کندهار گفته که در نتیجۀ سیلاب‌های اخیر درین ولایت ۲۶ تن کشته و ۷۳ تن دیگر زخمی شده‌اند.

هم‌چنان او افزوده که سیلاب ۲ هزار مواشی را تلف کرده و در مجموع به بیش از ۷۳۰۰ خانواده زیان رسانده‌است.