بایدن: افغانستان هیچ زمانی کشور یک‌پارچه نخواهد شد

جو بایدن، یکی از کاندیدان حزب دموکرات و معاون رییس جمهور پیشین امریکا شام گذشته در جریان مناظرۀ میان‌حزبی گفت که همیشه مخالف مفکورۀ ملت سازی در افغانستان بوده است، زیرا به گفته او افغانستان کشوری نیست که متحد شود.

نگاه نو_ آقای بایدن گفت: ” من کاملاً مخالف مفکورۀ ملت سازی در افغانستان بودم. تنها کاری که بایست انجام بدهیم رسیدگی به تروریزم در آن منطقه است.”

او گفت که در جریان سفرهایش به افغانستان یافته است: “هیچ امکان متحد ساختن این کشور (افغانستان) وجود ندارد، هیچ امکان این وجود ندارد که افغانستان به کشور یک‌پارچه مبدل شود.”

آقای بایدن گفت که باید تمرکز بر این باشد که حملات بیشتری از منطقه بر ایالات متحده راه اندازی نشود و این همان اندازۀ حضور ایالات متحده است که در آغاز به آن نیاز بود.

در واکنش به این اظهارات آقای بایدن، وحید عمر، مشاور ارشد رییس جمهور افغانستان و رییس اداره ارتباط عامه و استراتیژیک افغانستان گفت که افغانستان به ملت سازی نیازی نداشت و از قبل کشور یک‌پارچه بود.

وحید عمر نوشته است که ایالات متحده به افغانستان آمده تا تروریزم بین المللی را شکست دهد که به سود همه تمام خواهد شد و “می‌خواهیم که این کار را انجام دهید”.

از جانب دیگر، الیزبت وارن، از سناتوران دموکرات که می‌خواهد کرسی حزب دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به دست بیاورد، ادعا کرد که حکومت افغانستان کمتر از ۶۰ درصد خاک کشور را در دست دارد.
او افزود که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد: “ما نباید نیروهای خود را برای کارهای بفرستیم که راه حل نظامی ندارد و زمان آن فرارسیده است که نیروهای محاربوی خویش را بازگردانیم و زمان آن فرارسیده است که این جنگ بی پایان را در افغانستان خاتمه بخشیم.”
این در حالی است که مذاکرات صلح امریکا-طالبان روی تعریف “کاهش خشونت” به نحو توقف یافته است.
حکومت افغانستان بر آتش‌بس سراسری تاکید دارد و می‌گوید که بدون آتش‌بس مذاکرات صلح نتیجۀ مطلوب را به بار نخواهد آورد.
خانم وارن در اشاره به حکومت افغانستان گفت: “مردم به این حکومت اعتماد ندارد، این یک حکومت فاسد است.”