بازداشت ۱۳ شورشی مسلح، به‌شمول ۲ پاکستانی در کندهار

مقام‌های امنیتی کندهار می‌گویند، در یک عملیات نیروهای امنیتی ۱۳ شورشی مسلح، به‌شمول دو فرد پاکستانی را بازداشت کرده اند.

نگاه نو_ جمال ناصر بارکزی سخنگوی پولیس کندهار دیروز در صحبت با خبرنگاران گفت، مسیر و محمد عبدالله دو تن از اتباع پاکستانی در دو عملیات جداگانه در شهر کندهار بازداشت شدند.

او گفت که این دو تن به هدف جاسوسی وارد کندهار شده بودند.

او همچنان ادعا کرد که یکتن از این پاکستانی‌ها در صفوف پولیس پاکستان هم اجرای وظیفه کرده است.