بارنده‌گی شدید در سالنگ به تأسیسات برق آسیب رسانده است

شرکت برشنا اعلام کرد که در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل در منطقه سالنگ‌ها، «فوندیشن پایه برق» و شاهراه عمومی کابل – پلخمری تخریب شده است.

نگاه نو_ طبق اعلام شرکت برشنا، فوندیشن پایه شماره ۳۴۴ برق وارداتی ۲۲۰ کیلوولت پلخمری – کابل که در ساحه «هیجان» ولسوالی سالنگ پروان واقع است، به دلیل بارش باران و جاری‌شدن سیل ناشی از آن تخریب شده است.

شرکت برشنا گفته است که کارمندان ولتاژ بلند مرکز و حوزه پروان برشنا، به محل رسیده و از آسیب‌ بیش‌تر این فوندیشن جلوگیری کرده‌اند.

هر چند شرکت برشنا نگفته است که تخریب این تأسیسات سبب قطع برق شده است، یا خیر، اما برق بخش‌هایی از کابل قطع شده است.

‌شرکت برشنا خاطرنشان کرده است که کار روی ترمیم فوندیشن تخریب شده جریان دارد و به زودی دوباره ساخته می‌شود.

بارنده‌گی شدید در بخش‌هایی از کشور از روز گذشته به این سو جریان دارد و در برخی ولایت‌ها از جمله غزنی و میدان‌وردک برف باریده است.

شاهراه سالنگ نیز به دلیل بارنده‌گی به روی موترهای تناژبلند بسته شده است.