اﺯ روﺯ جهانى محو خشونت علیه ﺯن در غزنى گرامیداشت گردید

بمناسبت 25نوامبر؛ روﺯ جهانى محو خشونت عليه ﺯن، طی محفل اﺯ سوى رياست سارنوالى استیناف ولايت غزنى، رياست امور ﺯنان و رياست عدليه در تالار جلسات مقام ولایت گراميداشت بعمل آمد.

نگاه نو_ در این محفل نصیراحمدفقیری رئیس شورای ولایتی ولایت غزنی و وکیل عبدالباری شلگری عضو شورای ولایتی غزنی اشتراک نمودند. همچنان رئیس شورای ولایتی غزنی در برنامه صحبت نموده و طی سخنانش اظهار داشت که: (زن به عنوان مادر و همسر نزد عموم قابل احترام است. اما بدبختانه آنچه باعث شده است که امروز اینجا گِرد بیائیم مسئله خشونت و بی عدالتی برعلیه زنان است. هر نوع ظلم و ستم و بی عدالتی در ماحول و محیط زندگی خویش علیه زنان که انسان بیاد دارد زنان از آن متضرر و زیان مند شده اند.
امروز گردآمده ایم که نگذاریم دیگر برزنی و یادختری و یا مادری و همسری ظلم شود و عدالت نقض گردد.
زمانی جلو خشونت برعلیه زن گرفته میشود که طرز دید جامعه مرد سالار تغیر کند که زن نه رعیت مرد است و نه خدمت کار و نان خور مرد، بلکه زن موجودی است بس عظیم و شریف که حق مساوی و مسولیت مساوی و اختیار مساوی با مردان دارد). همچنان والی غزنی، رئیسه امور زنان ، رئیس سارنوالی استیناف، رئیس عدلیه، رئیس حج و اوقاف و بانو نویده بیات نیز در برنامه ایراد سخن نمودند.