ایجاد نخستین کافى شاپ براى خانم ها در شبرغان

هدف عمده ايجاد اين كافى شاپ پذيرش مهمانان زن، تجليل مراسم روز تولد، فراغت، مكان براى مطالعه و يك سلسله مسائل ديگر ميباشد

نگاه نو_ ملالى مبارز مالک این رستورانت میگوید این کافى شاپ به منظور این ایجاد شد تا زنان بطور راحت و آرام بتوانند از مهمانان خود پذیرایى نموده و از فضاى مسوون آن لذت ببرند.

بانو ملالى علاوه نمود تمام کارمندان این کافى شاپ زنان میباشند و در هفته شش روز تنها براى خانم ها باز میباشد، همچنان روز هاى جمعه مخصوص خانواده ها میباشد.

وى علاوه نمود: “در گذشته این گونه کافى شاپ مختص براى خانم ها در شبرغان وجود نداشت، و ما توانستیم این سهولت را براى زنان ایجاد نمایم تا بتوانند دور از آزار و اذیت در مکان کاملا مسوون لحظات خوش داشته باشند.”

خانم ها میتوانند از خدمات کاریابى این کافى شاپ و یا موسسات دیگر با خبر شوند.

زنان شهر شبرغان از ایجاد اینگونه کافى شاپ که قبلا از حق داشتن آن محروم بودند، إظهار خرسندى میکنند .

شهر شبرغان با داشتن ٣ صد هزار نفر نفوس میباشد که در گذشته همچو کافى شاپ ها در این شهر وجود نداشت و ایجاد ان براى خانم ها بهترین مکان براى تفریح میباشد