اندرابی به منسوبان پولیس: با رسانه‌ها مصاحبه نکنید

مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله طی مکتوبی به روسا، فرماندهان و منسوبان این وزارت فرمان داده است که نباید با رسانه‌ها مصاحبه کنند و یا در شبکه‌های اجتماعی از موقف رسمی اظهار نظر نمایند.

نگاه نو_ وزارت امور داخله، امروز دوشنبه ۲۱ دلو، در مکتوبی براساس بند اول ماده ۳۰ قانون پولیس گفته است: «منسوبان این وزارت نمی‌تواند اسرار، اسناد تقرر، تبدیلی، ترفیعات و سایر احوال ذاتی، تصاویر منسوبین با یونیفورم، وسایط، اسلحه، تجهیزات، جلسات و مراسم تبریکی را در صفحه‌های مجازی نشر و یا با رسانه‌ها مصاحبه کنند.»

به گفته‌ی این وزارت، این فرمان به منظور حفظ اسرار وظیفوی و جلوگیری از پراکنده‌گی در قسمت ارایه اطلاعات به شهروند صادر شده است.

مسعود اندرابی، سرپرست این وزارت گفته است که ریاست عمومی ارتباطات راهبردی، تمام معلومات و دست‌آوردهای پولیس ملی به شمول نتایج عملیات‌ها را بعد از گرفتن هدایت‌های رهبری این وزارت مطابق قانون دسترسی به اطلاعات با رسانه‎‌ها شریک می‌کند.

آقای اندرابی افزوده است که تمام منسوبان این وزارت مکلف به رعایت این فرمان بوده و در صورت تخلف مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.