انتقاد شدید نمایندگان مجلس افغانستان از آمریکا

اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، نماینده آمریکا در امور افغانستان را به نقض حاکمیت ملی این کشور متهم کردند.

نگاه نو_ “ضیاء الدین ضیا”، نماینده سمنگان در مجلس افغانستان روز چهارشنبه در جلسه علنی این مجلس گفت، “زلمی خلیل زاد”، نماینده آمریکا در امور افغانستان حاکمیت ملی این کشور را نقض کرده است و برنامه‌های تفرقه افکنانه را در دستور کار خود دارد.

ضیاء الدین ضیا افزود، چهره‌های سیاسی افغانستان از خلیل زاد امید صلح و میانجیگری نداشته باشند بلکه خود برای حل تنش‌های سیاسی این کشور اقدام کنند.

ضیاء از رئیس مجلس نمایندگان افغانستان خواست میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله پادرمیانی کند تا از ایجاد بحران جدید در این کشور جلوگیری شود.

“غلام حسین ناصری”، نماینده کابل نیز گفت: نماینده آمریکا در امور افغانستان با امر و نهی خود، قانون اساسی و معیار‌های بین المللی حاکمیت ملی افغانستان را نقض کرده است.

ناصري افزود: تعدادی از چهره‌های سیاسی افغان به دنبال خلیل زاد راه افتاده اند در حالی که نیت خلیل زاد فقط تامین منافع آمریکاست.

این نماینده افغان گفت: منافع ملی افغانستان نه تنها در اقدامات خلیل زاد نهفته نیست بلکه او بار‌ها خلاف منافع ملی این کشور گام برداشته است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در چند هفته اخیر زلمی خلیل زاد با عبدالله عبدالله، اشرف غنی و شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان دیدار‌های متعددی داشت.

از سوی دیگر زلمی خلیل زاد فهرست پانزده نفری را به برخی چهره‌های سیاسی افغان نشان داده است که گویا این افراد، مذاکره کنندگان افغانستان با طالبان هستند و این در حالی است که دولت این کشور این فهرست را تایید نکرده است.