انتقاد سیگار از چگونگی آموزش‌دهی به نیروهای افغان

سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از چگونگی آموزش‌دهی به نیروهای افغان انتقاد کرد.

نگاه نو_ جان سوپکو به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان دیروز گفت که پولیس افغان از ۶ تا ۹ ماه آموزش می‌بینند و نباید اردو را در این بخش مقصر دانست، اما به‌گفته وی یک پیلوت هلیکوپتر بلاک‌هاک چگونه می‌تواند که پولیس افغان را آموزش دهد؟

او گفت که چنین آموزش ادامه دارد.

سرمفتش خاص امریکا همچنین گفت که فساد اداری بر مؤثریت نیروهای افغان تأثیر منفی داشته است.

جان سوپکو افزود که خارجیان در موارد مختلف برای تأمین امنیت به جنگ‌سالاران پول پرداخته اند تا ولایات و ولسوالی‌ها را اداره کنند.

او گفت: “هرچند امریکا به این جنگ‌سالاران هشدار داده که از مردم رشوت نگیرند و در برخی موارد محاسبه هم شده‌اند، ولی این جنگ‌سالاران مردمان بسیاری را مجبور کرده‌اند که به طالبان رو آورند.”

سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در سال ۲۰۰۸ تأسیس شده‌است.

وزارت‌های دفاع و خارجۀ امریکا و همچنین اداره انکشاف بین‌المللی این کشور از طریق این دفتر تلاش‌های بازسازی افغانستان را با هماهنگی نظارت می‌کنند.