انتقاد رییس جمهور از طالبان از بهر”نداشتن اراده جدی” برای صلح

رییس جمهور اشرف غنی در سخنرانی اش پس از ادای نماز عید در ارگ ریاست جمهوری با انتقاد از طالبان گفت که این گروه با افزایش جنگ آشکار ساخت که اراده جدی به صلح ندارند و رهایی پنج هزار زندانی این گروه نتوانست طالبان را به مذاکرات جدی بکشاند.

آقای غنی آزادی زندانیان طالبان را یک اشتباه خواند و گفت که مسوول این اشتباه خارجی‌ها و کسانی استند که پنداشتند حکومت اراده یی به صلح ندارد.

او گفت که با فرستادن هیئت بلندپایه به قطر برای گفتگو با طالبان یک اتمام حجت از سوی حکومت صورت گرفت. 

او گفت که طالبان در جنگ‌ها ۲۶۰ ساختمان عامه را نابود کرده اند و اگر طالبان افغان استند باید از نابود کردن تاسیسات عامه دست بکشند خانه‌های مردم ویران را ویران نکنند.

آقای غنی از طالبان می پرسد که آیا با حفظ رابطه با جنگجویان خارجی همانند لشکر طیبه، جیش محمد و القاعده می خواهند افغانستان را به میدان جنگ گروه های هراس افگن خارجی مبدل سازند؟

رییس جمهور همچنان ازتهیه یک پلان برای تغییر اوضاع امنیتی درسه تا شش ماه آینده خبرمی دهد.

او گفت: «هفته گذشته را همه روی این سپری کردم تا یک پلان عاجل عملی ترتیب شود و وضعیت جنگ را تغییر دهد. این برنامه تهیه شده است و از نظر امنیتی دو بخش دارد.»

او گفت که یک بخشی از این برنامه تعیین اولویت ها برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است.

آقای غنی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ستایش کرد و گفت که این عید به نام آنان تجلیل می‌شود. 

او افزود: «نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در بیست سال گذشته و بخصوص در سه ماه اخیر با قربانی های زیادی از خاک و ناموس این سرزمین صادقانه و اخلاص مندانه دفاع کرده اند.