انتقاد دانش از نقض حقوق خبرنگاران زن؛ به مشکلات خبرنگاران زن اولویت داده می‌شود

نگاه نو_ معاون دوم ریاست جمهوری با انتقاد از نقض حقوق خبرنگاران زن در رسانه‌‌ها می‌گوید که حکومت در نظر دارد از این پس به شکایت‌های ثبت شده آنان اولویت دهد. معاون دوم رییس جمهور هم‌چنان از کارمندان زن در رسانه‌ها به ویژه خبرنگاران زن خواست که شکایات‌شان مبنی بر مشکلات مربوط به عرصه کاری‌شان را در هم‌آهنگی با فدراسیون ژورنالیستان کشور در سکرتریت کمیته مشترک رسیده‌گی به شکایت‌های خبرنگاران ثبت کنند.

محمدسرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، روز چهارشنبه، بیست‌وپنجم جدی، در یک کنفرانس خبری زیر نام «خبرنگاران زن؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» بیان داشت که زین پس حقوق زنان خبرنگار و روند رسیده‌گی به تمامی قضایای مرتبط به مشکلات آن‌ها، در اولویت حکومت و نهادهای حامی حقوق خبرنگاران قرار خواهد گرفت. او از خبرنگاران زن و نهادهای مربوط به زنان خبرنگار خواست که تمامی مسایل و موضوعات مربوط به خبرنگاران زن را در هم‌آهنگی با فدراسیون ژورنالیستان به سکرتریت کمیته مشترک بفرستند تا مورد بررسی قرار گیرد.

از جانب دیگر معاون دوم رییس جمهور از نقض حقوق خبرنگاران زن در رسانه‌ها انتقاد کرد. او گفت: «متأسفانه یکی از جاهایی که حقوق زنان خبرنگار را نقض می‌کنند و حتا در قراردادها تبعیض روا می‌دارند و از تطبیق قانون کار و سایر قوانین سر باز می‌زنند، خود رسانه‌ها است.» از این رو او از رسانه‌ها خواست که قانون کار، قوانین و مقرره‌های مربوط به رسانه‌ها و کارکنان رسانه‌ای را باید در مراحل کار و در زمان استخدام تطبیق کنند.

معاون دوم رییس جمهور از خبرنگاران زن خواست که علی‌رغم همه‌ی ناملایمات و تهدیدات، با تصمیم قاطع وارد کارزار شوند و علیه ناملایمات مبارزه کنند. او توضیح داد که هیچ مبارزه‌ای بدون قربانی و فداکاری به هدف نمی‌رسد. هم‌چنین او از خبرنگاران زن در رسانه‌ها خواست که علیه سنت‌های ناپسند اجتماعی مبارزه کنند.

آقای دانش از فدراسیون خبرنگاران افغانستان نیز خواست که تعادل جنسیتی را در ترکیب این نهاد تأمین کند. به باور او وظیفه این نهاد رسیده‌گی به مشکلات خبرنگاران و دفاع از حقوق آن‌ها است، از این رو واجب است تا مسوولان در این نهاد عدالت جنسیتی را در داخل فدراسیون خبرنگاران افغانستان تأمین کنند و سپس به مالکان و صاحبان رسانه‌ها توصیه کنند تا عدالت جنسیتی و حقوق خبرنگاران زن را مراعات نمایند. با این حال او بیان داشت که فدراسیون و نهادهای حامی خبرنگاران باید تلاش کنند تا رسانه‌ها نوع برخوردشان با کارمندان رسانه‌ای را تغییر دهند و نسبت به آنان تبعیض قایل نشوند. معاون دوم رییس جمهور از تعهدات حکومت در مورد تأمین حقوق زنان و حمایت از رسانه‌های آزاد سخن گفت. او گفت که حکومت در حمایت از زنان هم‌چنان متعهد است و در این تعهد هیچ نوع خلل و تردیدی وجود ندارد.

معاون دوم ریاست جمهوری از سویی هم تصریح کرد که حاکمیت قانون و جدیت نهادهای عدلی و قضایی، خشونت علیه زنان را کاهش خواهد داد. او گفت که رسیده‌گی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران زن از اولویت‌های کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت است. آقای دانش افزود که در سال 2019 میلادی به صورت مجموعی 117 قضیه خشونت علیه خبرنگاران مورد بررسی قرار گرفته و در برخی موارد حتا تا حکم اعدام به پیش رفته است. وی با اشاره به یک گزارش نهاد نی گفت که خشونت علیه خبرنگاران نسبت به سال‌ گذشته 42 درصد کاهش یافته است. او با اشاره به نقش و تأثیرگذاری کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت گفت که هم اکنون طرزالعمل این کمیته در حال تبدیل شدن به یک مقرره است که ثبات و دوام کار کمیته را تضمین می‌کند.

در همین حال حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این نشست گفت که خبرنگاران زن در افغانستان با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو هستند. او گفت، براساس یک سروی که چند ماه پیش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام شده، زنان افغان با چالش‌های مختلف در محیط کاری مواجه بوده‌اند. براساس این سروی، خبرنگاران زن دست‌کم با 20 نوع چالش در فضای کار روبه‌رو بوده‌اند.

با این حال سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بر حمایت حکومت افغانستان از رسانه‌های کشور تأکید کرد. او گفت که برای حمایت از خبرنگاران زن، قانون کار باید در نهادهای رسانه‌ای تطبیق شود. خانم صافی انسجام و هم‌آهنگی میان زنان خبرنگار را یکی از ضرورت‌های اساسی برای تأمین حقوق و عدالت جنسیتی یاد کرد.