انتخابات ریاست‌جمهوری دوباره به تعویق افتاد

انتخابات ریاست‌جمهوری قرار بود در ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ برگزار گردد.

نگاه ‌نو_ حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری امروز چهارشنبه (۲۹ حوت) در کابل گفت که انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها و انتخابات ولس جرگه ولایت غزنی به تاریخ ۶ میزان سال آینده برگزار خواهند گردید.

خانم نورستانی همچنان گفت که انتخابات در صورتی در تاریخ فوق الذکر، برگزار شده میتواند که جوانب ذیربط به ویژه حکومت و جامعه جهانی بودجه مورد نیاز را به موقع در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار بدهند.

انتخابات ریاست‌جمهوری کشور قرار بود در ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ برگزار گردد.

نورستانی افزود:«کمیسیون از همه شخصیت‌ها، نهادهای ملی و بین المللی و مردم عزت مند افغانستان تقاضا دارد تا در این روند ملی وجایب ملی، قانونی و اخلاقی خویش را اجرا نموده و کمیسیون‌های انتخاباتی را همکاری و حمایت همه جانبه نمایند.»

نورستانی گفت که برخی دیگر از مراحل تقویم انتخاباتی اعلان شده تطبیق نگردیده است و انتخابات ولس جرگه ۱۳۹۷ با چالش‌ها و مشکلات‌های دیگر مواجه بوده اند.

وی گفت که تعدیلات جدید در قانون انتخابات ملکفیت‌های جدید را به منظور تامین شفافیت و تسریع روند انتخابات به وجود آورده است.

در همین حال، هارون چخانسوری، سخنگوی رییس‌جمهور غنی میگوید که حکومت از اعلام تاریخ جدید انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات استقبال میکند.

آقای چخانسوری می افزاید:«انتظار حکومت این بود که به اساس تقویم اعلان شده‌ی قبلی‌، انتخابات به تاریخ ٢٩ سرطان برگزار می‌شد، اما از آن‌جای که اعلان تقویم انتخابات از صلاحیت‌های کمیسیون محترم مستقل انتخابات بوده و به استقلالیت کمیسیون همواره احترام داریم.»

چخانسوری در ادامه گفت:«قرار معلومات کمیسیون مستقل انتخابات پس از مشوره‌ها با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ناظر انتخابات به این فیصله رسیدند. اکنون حکومت با تمام امکانات آماده همکاری با‌کمیسیون مستقل انتخابات می‌باشد، تا شاهد برگزاری انتخابات شفاف در کشور باشیم.»