انتخابات تعیین هیئت اداری ولسی جرگه به دور دو رفت

انتخابات برای انتخاب معاونین و منشی‌های ولسی جرگه به دور دوم رفت.

نگاه نو_ در دور اول این انتخابات هیچ یک از کاندیدا‌ها نتوانستند، پنجاه درصد بر علاوه یک رای را به دست بیآورند.

در سمت معاونیت اول ولسی جرگه کمال صافی، محمد عالم ساعی و نجیب الله ناصر نامزد بودند که آقای ساعی ۹۳، ناصر ۷۲ و صافی ۳۷ رای به دست آوردند.

قرار است فردا میان آقایان ساعی و ناصر که بیشترین آرا را به دست آورده‌اند، انتخابات برگزار شود.

در معاونیت دوم هر یک عبدالرحمان وردگ و رقیه نایل کاندیدا بودند.

خانم نایل ۱۱۳ رای و آقای وردگ ۸۶ رای گرفت.

میر رحمان رحمانی رئیس مجلس گفت، فردا چهره‌های جدید در این سمت نامزد خواهند کرد.

در سمت منشی، حلیمه صدف کریمی۲۵ رای، عبدال الله محمدی۴۰ رای، سید عظیم کبرزانی ۶۴ رای و اسدالله شهباز ۷۸ رای به دست آوردند.

قرار است فردا میان شهباز و کبرزانی که بیشترین آرا را به دست آورده‌اند، دور دوم انتخابات برگزار شود.

همچنان در سمت نائب منشی ولسی جرگه لیلما ولی حکیمی ۳۳ رای، فریده حمیدی ۶۳ رای و عرفان الله عرفان ۹۸ رای آوردند.

انتخابات دور دوم فردا میان عرفان الله عرفان و فریده حمیدی برگزار خواهد شد.