امتیاز گیری طالبان

بسم الله وزیری – امتیاز گیری طالبان از طریق جنگ، در روند صلح

نگاه نو_ لوی درستیز قوای مسلح کشور، می گوید که طالبان برای این‌که در روند گفتگوهای صلح امتیاز کسب کنند، حملات شان را در ولایات کشورافزایش داده اند…

دگر جنرال بسم الله وزیری، لوی درستیز قوای مسلح کشور، می گوید که طالبان برای این‌که در روند گفتگوهای صلح امتیاز کسب کنند، حملات شان را در ولایات کشورافزایش داده اند و می خواهند با انجام این حملات در روند گفتگوهای صلح امتیاز به دست بیاورند.

لوی درستیز قوای مسلح کشور افزود نیروهای امنیتی کشور در مقابل این رویکرد آنان ایستاده گی کرده و آنان‌را سرکوب خواهند کرد.

در همین حال، جنرال آدمس مشاور ارشد نیروهای خارجی در بخش آموزش اردوی ملی افغانستان می گوید: اکنون بیشتر از هر وقت دیگر، افغانستان نیاز به یک اردوی ملی ورزیده و مسلکی دارد و آموزش های مسلکی نیروهای امنیتی را در میدان های نبرد و رسیدن به صلح کمک بیشتر خواهد کرد.

بر بنیاد گزارش‌ها، هم‌زمان با افزایش نبردها در کشور، ۳۵۸ افسر اردوی ملی پس از فراگیری آموزش‌های جنگی در پوهنتون نظامی مارشال محمد قسیم فهیم، برای رفتن به میدان‌های نبرد آماده شده اند.

در حالی‌که تلاش های جهانی بیشتر از هر زمان دیگر برای رسیدن به صلح در افغانستان ادامه دارد اما نبرد ها در بخش هایی از کشور میان گروه طالبان و نیرو های امنیتی اوج گرفته است.