الیس ولز برای صحبت‌های صلح افغانستان به اسلام‌آباد می‌رود

الیس ولز معاون وزارت خارجۀ امریکا در امور جنوب آسیا، امروز وارد اسلام‌آباد شده و با مقامات پاکستانی روی پروسه صلح افغانستان صحبت کند.

نگاه نو_ رسانه‌های پاکستانی روز دوشنبه (۱۴ اسد) گزارش داده‎اند که انتظار می‌رود یک هیئت بلند پایۀ وزارت خارجه امریکا از بهر گفتگو دربارۀ مسایل دوجانبه و موضوع افغانستان، امروز به اسلام‌آباد برسد.

این هیئت به رهبری الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا درامور آسیای جنوبی و مرکزی وارد اسلام‌آباد خواهد شد.

بربنیاد گزارش‌ها، این سفر پنج روز را در برخواهد گرفت و در جریان آن مقام‌های امریکایی با مقام‌های پاکستانی در کنار روابط دوجانبه روند صلح افغانستان را نیز بررسی خواهند کرد.

این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که عمران‌خان، نخست وزیرپاکستان دردیدار اخیرش از امریکا تعهد سپرد که با رییس‌جمهور غنی و نیز طالبان گفتگو خواهد کرد تا این گروه برای پایان جنگ درافغانستان تن بدهد.