لغو مالیه تابلو های دکان‌داران از سوی امارت اسلامی

رهبر امارت اسلامی در فرمانی اخذ مالیه از لوحه‌/تابلوهای دکان‌داران را در سرتاسر کشور منع کرده است.

در بخشی از این فرمان گردآوری پول از لوحه‌هایی که با شهرداری‌ قرارداد دارند، مستثنی گفته شده است.

نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل گفت: «در قسمت اخذ مالیه لوحه‌های اصناف یک فرمانی از سوی رهبری امارت اسلامی آمده که شهرداری کابل پس از این مطلقا این فرمان را اجرا می‌کند و برخی از موارد تخنیکی است که درباره آن جلسات برگزار خواهد شد.»

هم‌زمان با این فرمان، شماری از دکان‌داران در پایتخت از لغو مالیه‌دهی از لوحه‌های شان استقبال می‌کنند.

عبدالعزیز دکان‌دار گفت: «بسیار یک کار نیک کردند چون از این چیزها عایدی هم بدست نمی‌آمد و صرف یک جنجال بود به دکان‌داران.»

عبدالله دکان‌دار دیگر گفت: «همرای ما که در هر عرصه هم‌کاری صورت گیرد خوش می‌شویم دیگر این لوحه‌های که مالیه‌اش برداشته شد جای خوشی است.»

پیش از این، وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز با ایجاد کمیسیونی از نظم بخشیدن به لوحه‌ها در سطح کشور خبر داده و تاکید ورزیده بود که  لوحه‌های دکان‌داران و شرکت‌های تجارتی باید به ارزش‌های فرهنگی آسیب نزنند و به زبان‌های ملی کشور باشند.