سود ۱۵۵میلیون دالری صندوق امانی افغانستان در سویس

آقای محرابی می‌افزاید که سود این صندوق در پشتیبانی و حفاظت از پول افغانی هزینه می‌شود.

این عضو صندوق امانی تاکید می‌ورزد که این صندوق به گونه‌ی خاص برای اهداف اقتصادی طراحی شده و برای ابتکارات بشردوستانه در نظر گرفته نشده است.

شاه محمد محرابی افزود: «صندوق مردمی افغانستان رشد قابل توجهی را در دارایی‌ها و عواید انباشته خود به ارزش ۱۵۵ میلیون دالر/دلار تجربه کرده است. این پیشرفت چشمگیر بر تعهد استوار وجوه به ماموریت بنیادین خود در حفظ و تخصیص ۳.۷ میلیارد دارایی برای پشتیبانی از نرخ ارز خارجی در اهداف تثبیت قیمت‌ها در افغانستان تاکید می‌کند. این ابتکار در نهایت در خدمت افزایش رفاه مردم افغانستان است.»

صندوق امانی افغانستان در سویس در بیست‌وچهار سنبله سال ۱۴۰۱ خورشیدی به هدف نگه‌داری سه اعشاریه پنج میلیارد دالر دارایی‌های افغانستان ایجاد شد.

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند باید مفاد صندوق امانی در ثبات افغانی و رشد اقتصادی کشور هزینه شود.

عبدالبصیر ترکی آگاه مسایل اقتصادی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «این تعلق به امارت اسلامی دارد خصوصا در راس‌اش که متقی صاحب است که آن‌ها را قناعت بدهد و به یک نتیجه برسند تا ما بتوانیم از پول خود استفاده نمایم.»

محمد نبی افغان آگاه دیگر مسایل اقتصادی گفت: «این پول باید در بخش‌های برق یا برای تقویت سکتور بانکی هزینه شود باید جامعه جهانی را قناعت داد که این پول ملت است.»

از سویی هم، امارت اسلامی بار دیگر از جهان می‌خواهد که به هدف رشد اقتصادی تمامی دارایی‌های افغانستان را آزاد بسازد.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «حق مردم افغانستان است که پول شان به گونه‌ی غیر قانونی غصب شده باید رها شود این سرمایه مردم افغانستان و بانک مرکزی است و این پشتوانه پولی کشور است.»

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «دارایی‌های مسدود شده مردم افغانستان باید هرچه زودتر با سازوکارهای بین‌المللی آزاد شود و حق مردم افغانستان است که از دارایی‌های مشروع خود مستفید شوند.»

پس از رویکار آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی بیش از نُه میلیارد دالر دارایی‌ افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی منجمد شد و تا اکنون در مورد آزادسازی این دارایی‌ها تصمیم گرفته نشده است.