روند تعویض بانکنوت‌های مندرس ۵۰ و ۱۰۰ افغانی آغاز شد

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که بانکنوت‌های پنجاه افغانی و صد افغانی  مندرج  جمع‌آوری می‌شود و  به جای آن بانکنوت‌های جدید در بازارها توزیع می‌گردد.

این بانک به روز پنج‌شنبه، پنجم اسد/مرداد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بانک نوت‌های ۵۰ و ۱۰۰ افغانیگی به تاریخ  روز (شنبه ۷  ماه اسد )  از سوی این بانک  گردآوری خواهد شد.

در ادامه این اعلامیه آمده است که  هر فرد می تواند تا ده هزار افغانی الی چهل هزار افغانی  از بانکنوت های ۵۰ الی ۱۰۰ را در نمایندگی های دافغانستان بانک و سایر بانک های تجارتی، در کابل و ولایت ها، با بانکنوت های جدید تعویض نمایند.

این بانک تصریح کرده است که  هیچ کمیشن برای تعویض بانکنوت ها نباید پرداخته شود.

افزایش بانک‌نوت‌های کهنه در داد و گرفت‌های روزانه در کابل به یک مشکل جدی برای مردم مبدل شده اس، .پیش از این شهروندان به ویژه دکانداران  در کشور شکایت از  فرسوده شدن بانکنوت ها داشتند آنان می‌گویند که بانکنوت‌های فرسوده در بازارها ، امور داد و ستد شان را با مشکل روبرو کرده است.