امارت اسلامی: زنان می‌توانند با داشتن محرم در نمایشگاه‌های بازرگانی شرکت کنند

به گفته‌ عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت گروه طالبان، زنان بازرگان می‌توانند با داشتن محرم در نمایشگاه‌های بازرگانی شرکت کنند و به کشورهای دیگر نیز سفر نمایند.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست که به ولایت/استان هلمند سفر کرده، می‌گوید که هم اکنون ۵هزار شرکت رسمی در کشور از سوی زنان اداره می‌شود.

به گزارش هرات تایمز؛ به گفته‌ عزیزی، زنان بازرگان می‌توانند با داشتن محرم در نمایشگاه‌های بازرگانی شرکت کنند و به کشورهای دیگر نیز سفر نمایند.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌افزاید که هم اکنون ۵۰ هزار شرکت به صورت غیررسمی در کشور توسط زنان اداره می‌شوند که از این میان، ۵هزار شرکت رسمی هستند.

نورالدین عزیزی می گوید حضور زنان در امر تجارت مشکلی ندارد و زمینه کار برای آنها فراهم است.