مالکان حسابات دالری/دلاری می‌توانند هفته‌ای ۴۰۰ دالر از حساب خود بردارند

بانک مرکزی اعلام کرده است که مالکان حسابات دالری می‌توانند ۴۰۰ دالر امریکایی در هفته و ۱۲۰۰ دالر در ماه از حساب خود بردارند.

بانک مرکزی گفته است که این اقدام را به ‌منظور رسیده‌گی به مشکلات مردم و ایجاد سهولت در روند پرداخت سپرده‌های مشتریان انجام داده است.

این بانک افزوده که بانک‌های تجارتی نمی‌توانند پول را از حساب‌های شخصی به حساب شرکت‌ها، بدون اسناد و دلیل قناعت‌بخش انتقال دهند.

هم‌چنان این بانک اعلام کرده است که پس از امروز مشتریانی که پول‌های خود را به‌طور نقد در حساب‌های بانکی می‌سپارند، اجازه برداشت و انتقال پول را به‌طور کامل دارند.

پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که مالکان حساب‌های انفرادی هفته‌ای ۲۰۰ دالر امریکایی از حساب خود برداشت می‌توانند.