تاجران ازبیک: طالبان کار با کمپیوتر را نمی‌فهمند، تجارت با ‌آن‌ها دشوار است

شماری از تاجران ازبیکستان از این که طالبان کار با کمپیوتر را نمی‌فهمند، تجارت با آن‌ها را مشکل خوانده‌است.

بعد از تصرف قدرت توسط طالبان در افغانستان، ازبیکستان رویکرد تجارت محور در قبال این کشور همسایه‌اش روی دست گرفته است. اما تاجران ازبیکستان از دشواری تجارت با افغانستان زیر کنترول طالبان شکایت دارند.

فیق خوجاکوف، راننده ازبیک که به صورت مرتب محموله‌های لوبیا را به افغانستان انتقال می‌دهد و با محموله‌های کچالو به ازبیکستان برمی‌گردد، می‌گوید:

«پیش از این سفر رفت و برگشت ما سه روز را در بر می‌گرفت، حالا یک هفته در آنجا می‌مانیم.»

این راننده ازبیک ادامه می‌دهد: «افراد آن‌ها (طالبان) کار با کمپیوتر را نمی‌فهمند.»

رفیق خوجاکوف می‌گوید که طالبان از فساد در مرز جلوگیری کرده اند، اما شرکت‌ها و راننده‌ها به دلیل تاخیرهای طولانی ضرر می‌کنند.

او می‌گوید: «آن‌ها یک دیگر را بررسی و بازهم بررسی می‌کنند. کار بسیار سخت شده است.» رانندگان دیگر در این مرکز لوژستیکی صحبت‌های او را تائید می‌کنند.