روز جهانی پناهجویان؛ خبرنگار پیشین افغان در اندونزی: ما را از این بی‌سرنوشتی نجات دهید

در روز جهانی پناهجو، شماری از پناهجویان افغان در اندونزی می‌گویند که در “بی‌سرنوشتی” به سر می‌برند.

آمار رسمی شمار پناهجویان افغان در اندونزی در دست نیست، اما انجمن‌های پناهجویان افغان در اندونزی شمار پناهجویان از افغانستان در این کشور را حدود ۱۴ هزار نفر تخمین می‌زنند.

موسی سزاوار، خبرنگار پیشین افغان که فارغ التحصیل رونامه نگاری است و با شماری از تلویزیون‌ها در کابل کرده است و حالا در اندونزی به عنوان پناهجو به سر می‌برد به بی‌بی‌سی گفت که به پناهجویان اجازه کار داده نمی‌شود و آنها به خدمات ابتدایی بهداشتی دسترسی ندارند. این خبرنگار افغان در سال ۲۰۱۳ برای رسیدن به کشور سوم به اندونزی رفته است.

آقای سزاوار درباره بی‌سرنوشتی خود می‌گوید “ما فراموش شدگان تاریخ ایم، لطفا صدای ما را بشنوید و ما را از این بی‌سرنوشتی نجات دهید”.

نور رحمان اخلاقی، وزیر امور مهاجرین افغانستان امروز در پیامی به مناسبت ۱۸ دسامبر، روز جهانی پناهجویان گفته که “کشور ما از نظر تعداد مهاجران در رده دوم جهانی قرار دارد”. او می‌گوید بیشتر از ۶ میلیون مهاجر افغان در سراسر جهان به سر می‌برند.