حکومت پرداخت معاشات امتیازی را متوقف می‌کند

وزارت مالیۀ/دارائی افغانستان می‌گوید که در سال ۱۴۰۰ خورشیدی به هیچ نهاد حکومتی معاشات امتیازی داده نخواهد شد.

شمروز خان مسجدی، سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه ۱۳ جنوری (۲۴ جدی/دی) به خبرنگاران گفت که پس از این تمامی حقوق کارمندان دولتی بر اساس قانون خدمات ملکی افغانستان پرداخت می‌شود.

آقای مسجدی افزود: “بر اساس تصمیم رهبری حکومت افغانستان، در سال جاری مالی هیچ گونه معاش امتیازی به هیچ نهاد پرداخت نمی‌شود. تمام معاشات که در آن تعادل در نظر گرفته شود، بر اساس قانون ملکی افغانستان پرداخت می‌شود.”

او تاکید کرد که این کار در تمامی بست‌های ملکی افغانستان عملی خواهد شد.

این در حالی است که در سال‌های اخیر برخی از کارمندان بلندپایۀ حکومتی افزون بر حقوق ماهوار، پول امتیازی نیز دریافت می‌کرد که این کار واکنش‌های را نیز در پی‌داشت.

‘تقابل قوۀ مقننه و اجراییه’

رییس مجلس نمایندگان افغانستان یک بار دیگر خواستار یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولتی در این کشور شده و می‌گوید تا زمانی که حکومت به این خواست آنان تمکین نکند، شورای ملی بودجۀ مالی سال ۱۴۰۰ را تایید نخواهد کرد.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس افغانستان در نشست عمومی امروز گفت: “یکسان‌سازی معاشات خط سرخ خانه ملت می‌باشد تا زمانی که حکومت به این خواست برحق، مامورین، معلمین، سربازان، افسران و اجیران تمکین نکند، بودجه به تصویب نخواهد رسید.”

دو هفته پیش طرح بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ از سوی مجلس نمایندگان افغانستان به دلایل متختلف رد شد و این کار، واکنش‌ رییس جمهور غنی را به همراه داشت.

یک هفته پس از رد طرح این بودجه آقای غنی در نشست کابینه گفت که مسوولیت مجلس تنها “رد و تایید” طرح بودجه است.

مجلس نمایندگان افغانستان می‌گوید که وزارت مالیه بار دیگر طرح بودجۀ سال مالی پیش‌رو را برای تایید به مجلس فرستاده و به زودی در مورد آن تصمیم خواهند گرفت.