بانک انکشاف آسیایی ۱۱۰ میلیون دالر برای تقویت بخش انرژی در افغانستان کمک می‌کند

بانک انکشاف آسیایی روز چهارشنبه ۱۱۰ میلیون دالر کمک مالی برای تقویت بخش انرژی افغانستان تصویب کرد.

این بانک در اعلامیه ای گفته است که پروژه با دو برابر شدن فوری حجم واردات برق و اطمینان از تامین برق طولانی مدت و قابل با هزینه مناسب، به رفع کمبود مزمن برق افغانستان کمک خواهد کرد.”

پس از اتمام این پروژه، به ۵۰۰هزار خانواده، نهادهای تجاری و مشتریان بخش صنعت برق وصل خواهد شد.

نانا گورگنیدزه، کارشناس انرژی بانک انکشاف آسیایی میگوید: “تقاضا برای برق در افغانستان به سرعت در حال افزایش و برای رشد اقتصادی این کشور نیز ضروری است.”

وی می‌افزاید: “این پروژه با تقویت شبکه و افزایش ظرفیت واردات برق تا ۹۰۰ مگاوات، با واردات انرژی ۳۰۰۰ گیگاوات در ساعت در طول یک سال، برق مطمین و با صرفه برای خانه ها و شرکت ها فراهم خواهد کرد.؛

افغانستان برای تامین برق خود به واردات انرژی از کشورهای همسایه متکی است و علی رغم پیشرفت چشمگیر از سال ۲۰۰۲، تنها حدود ۳۴ درصد از مردم به برق دسترسی دارند.

براساس این بانک، این پروژه ساخت ۲۰۱ کیلومتر خط انتقال هوایی ۵۰۰ کیلوولت از سب‌ستیشن سورخان در ازبکستان به سب‌ستیشن خواجه الوان در افغانستان – که این نقطه اصلی اتصال برای دریافت نیرو از تاجیکستان، ترکمنستان و ازبیکستان است – را تامین خواهد کرد.

این پروژه همچنین تجهییزات برای سب‌ستیشن خواجه-الوان نیز تامین میکند و زمینه برای خرید و فروش برق از ازبیکستان برای ده سال را نیز فراهم میکند.

علاوه بر این، کارکنان از جمله مهندسین زن در شرکت برشنا ملی برق، برای مدیریت انتقال مرزی برق و عملیات مشابه، از جمله سیستم های عملیات اضطراری آموزش خواهند دید.