افغان های مقیم بریتانیا برگزیت را به نفع شان می بینند

با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شماری از افغان های مقیم بریتانیا، پیامد های اقتصادی مثبت را برای شان پیش بینی می کنند. آنان به این باورند که بعد از این زمینه های کاری بیشتر برای شان مساعد خواهد شد.

نگاه نو_ بر اساس آمار غیر رسمی، نزدیک به صد هزار افغان در بریتانیا زندگی می‌ کنند، اما رسما از ۸۰ هزار سخن زده می شود. شماری از این افغان ها با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ابراز خوش بینی می کنند. آنان به این باورند، با وجودیکه در بریتانیا زندگی می کنند، اما امکانات کاری خوبی برایشان مساعد نیست. یکی از دلایل این امر عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و قوانین مربوطه است که بر اساس آن شمار زیادی از کارگران از اروپایی شرقی وارد بریتانیا شده و با دست مزد کمتر بازار کار را برای شمار ی از افغان ها غیر قابل دسترسی کرده بودند. اما آنان متعقد اند که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تغییراتی در این بخش وارد خواهد شد و بیشتر زمینه های کاری برایشان مساعد خواهد شد.

اتحادیه اروپا علاوه بر یک اتحادیه سیاسی، یک مجموعه اقتصادی نیز به شمار می رود، خروج بریتانیا از این اتحادیه مشکلات مالی برای بریتانیا و احتمالا برای این اتحادیه نیز به بار خواهد آورد. اما تأثیرات برگزیت در درازمدت هنوز قابل پیش بینی نیست.

کار شناسان به این باور اند که خروج بریتانیا در کوتاه مدت علاوه بر دیگر مشکلات اقتصادی، با کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، از دست ‌دادن فرصت ‌های شغلی جدید، افزایش بیکاری و گسترش فقر به ویژه در میان اقشار متوسط و ضعیف جامعه، همراه خواهد بود.

اما هارکیشان راجوانشی، یکی از تجار افغان در لندن به این باور است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای افغان های مقیم این کشور فرصت های کاری خوبتر و بیشتر را ایجاد می کند. او می گوید: «بریگزیت برای افغان های مقیم بریتانیا تاثیرات مثبت دارد. در حال حاضر شمار زیادی از کارگران از کشورهای اتحادیه اروپایی به اینجا آمده اند و به پول کم کار می کنند، مالیه نیز نمی پردازند و پول را به کشورهای خودشان می فرستند. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شمار این افراد کمتر شده و زمینه بیشتر برای مهاجران، از جمله افغان ها، پاکستانی ها و هندی ها فراهم می گردد.»

بریتانیا زمانیکه عضو اتحادیه اروپا بود، با شرکای زیادی در معاملات جهانی سهم داشت، اما اینک با خروج از اتحادیه اروپا، شماری از این شرکا را از دست خواهد داد و شرایط نامطلوبی را برای اقتصاد این کشور می ‌توان پیش ‌بینی کرد. همچنین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به معنی از بین رفتن صدها هزار فرصت شغلی که با این اتحادیه ارتباط مستقیم دارند، می تواند باشد.

خوشنودی طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پارلمان این اتحادیه در بروکسل
شفیق احمد یکی از افغان های که از ۲۰ سال به این طرف در شهر بیرمنگهام بریتانیا زندگی می کند، به این باور است که پاسخ دادن حکومت بریتانیا به دموکراسی (منظور همه پرسی در قبال برگزیت است) یک اقدام مهمی از جانب حکومت بریتانیا است. او می گوید که درست است که شاید در کوتاه مدت برای مردم مشکلات ایجاد شود از جمله در بازار کار اما “برای دموکراسی این قربانی بی جا نیست”.

بوریس جانسون، نخست ‌وزیر بریتانیا زمانیکه توافقنامه خروج این کشور از اتحادیه اروپا “برگزیت” را امضا کرد، در پیامی تویتری نوشت، این توافقنامه برای خروج از اتحادیه اروپا در ۳۱ جنوری ۲۰۲۰ را برای “احترام به رأی دموکراتیک” مردم امضا کرده است. او این امضا را “فصل جدیدی” در تاریخ ملت بریتانیا خواند.

شفیق احمد همچنین می گوید که در اول برای شماری از افغان ها مساله برگزیت تا حدی به دلیل عدم آگاهی از این روند و عواقب آن مشکل بود، اما بعد از اینکه بحث ها به ویژه در رسانه شدت گرفت، افغان ها آگاهانه تر با این مساله برخورد می کنند. او در ادامه می گوید: «من به اتحادیه اروپا اعتبار دارم که روابط خوبی با بریتانیا در آینده نیز خواهد داشت و همکاری خوبی را پیش خواهد برد.

بنابرین تشویش کمتر دارم.» شفیق احمد می گوید که یکی از موضوعات که برای افغان ها در پیوند با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مطرح بود و نگران آن بودند، مساله رفت و آمد در دیگر کشورهای عضو این اتحادیه به منظور بازدید از اقارب شان بود. اما امروز این نگرانی تا حدی رفع شده است.

پس از تصویب طرح “برگزیت” در بریتانیا، پارلمان اروپا به تاریخ ۲۹ جنوری ۲۰۲۰ در جلسه علنی خود به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی داد.

کارشناسان اقتصادی به این باورند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، شرایط اقتصادی پیچیده و نامعلومی را برای این کشور به ارمغان خواهد آورد. اما هزینه‌ های گزاف آن بر دوش مصرف ‌کنندگان و سرمایگذاران خواهد بود.