افغانستان ناامن ترین کشور جهان شناخته شد

بررسی‌های انستیتیوت بین‌المللی صلح و اقتصاد در لندن نشان می‌دهد که اوضاع امنیتی در افغانستان اخیرا در مقایسه با سوریه وخیم‌تر شده‌است.

نگاه نو_ انستیتوت بین‌المللی صلح و اقتصاد در لندن، امروزف اعلام کرد که وضعیت امنیتی سوریه در مقایسه با قبل بهبود یافته اما افغانستان جایگاه سوریه را به عنوان ناامن ترین کشور گرفته است.

استیف کیلیلی؛ بنیان‌گذار این انستیتوت با اعلام نتیجه این بررسی گفت: «مسایل زیادی می‌تواند در تامین صلح و ثبات در جهان مرتبط باشد، به‌خصوص این‌که انکشافات اوضاع در خاور میانه، در قبال تحولات اخیر چگونه خواهد بود و به‌کدام مسیر خواهد رفت.»

در بررسی‌های که این انستیتوت انجام داده‌است، با درنظرداشت معیارهای مشخصی در ارتباط با جنگ، تروریسم، خشونت توسط پولیس و صادرات سلاح، وضعیت بیش از ۱۶۰ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت.

براساس این بررسی، وضعیت امنیتی در سوریه برای نخستین‌بار پس از چندین‌سال جنگ داخلی، رو به‌بهبود است و این کشور دیگر در قطار کشوهایی با کمترین حد ثبات قرار ندارد، همچنان در سال‌های اخیر، وضعیت امنیتی در کشورهای اوکراین و عراق بهبود یافته‌است. این نهاد از بدترشدن اوضاع امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرد.

بربنیاد این بررسی‌ها، کشورهای اروپایی مثل سال‌های قبل صلح‌آمیزترین کشورها در جهان به‌شمار می‌رود.