افغانستان: زنان خواستار سهم ۳۰ درصدی در نشست استانبول اند

کمیته دادخواهی زنان در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، خواستار سهم ۳۰ درصدی زنان در کنفرانس استانبول شدند. این زنان می گویند که در این کنفرانس کسانی شرکت کنند که بتوانند از تمامی زنان نمایندگی کنند.

در آستانه برگزاری کنفرانس استانبول از یک طرف سیاستگران و نهاد های گوناگون طرح هایی را برای صلح پیشکش می کنند و از سوی دیگر شماری از زنان از احتمال کمرنگ بودن حضور زنان در این نشست نگران اند.

بربنیاد اطلاعات برخی منابع قرار است نشست سرنوشت ساز استانبول برای افغانستان به تاریخ (۱۶ اپریل / ۲۷ فروردین) برگزار شود. تاکنون در باره زمان برگزاری و اعضای شرکت کننده در این نشست اختلاف نظر وجود دارد.

کمیته دادخواهی زنان امروز دوشنبه ( ۵ اپریل ۲۰۲۱/ ۲۶ حمل ۱۴۰۰) در نشستی با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان خواستار سهم ۳۰ درصدی زنان در نشست استانبول شده اند.

 اعضای کمیته دادخواهی زنان با اشاره به اهمیت و نقش زنان در نشست های صلح تاکید کرده اند که در این نشست ها از آدرس زنان باید کسانی شرکت کنند که بتوانند از همه زنان نمایندگی کنند.

زنان عضو کمیته دادخواهی، نگرانی‌های شان را از احتمال معامله‌ حقوق و دستاوردهای زنان با رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی در میان گذاشتند. این زنان تاکید کرده که در حکومت صلح، زنان نباید محکوم به عقب گرد گردند.

 عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که در مورد جزئیات حکومت پسا صلح  زود است که سخن گفته شود زیرا هنوز در باره ترکیب و ساختار چنین حکومتی صحبت نشده است.

 عبدالله عبدالله، بر شرکت عادلانه و معنادار زنان در نشست استانبول تاکید ورزید و افزود که علاوه بر اعضای اصلی نشست، نمایندگانی از زنان و جامعه مدنی به عنوان اعضای جانبی در نشست استانبول حضور خواهند داشت.

شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، کمیته ای را زیر نام کمیته تهیه و توحید مسوده طرح صلح ایجاد کرده است. این کمیته روز یکشنبه گذشته نخستین جلسه اش را برگزار کرد. تاکنون ۲۵ حزب سیاسی، اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه، نهاد های جامعه مدنی و شماری از شهروندان، ۳۰ طرح را به این کمیته فرستاده اند و گفته شده است که بررسی این طرح ها آغاز شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می خواهد یک طرح سه مرحله یی را برای رسیدن به صلح به نشست استانبول ارائه کند. در این گزارش آمده است که مرحله اول شامل یک اجماع سیاسی و آتش بس تحت نظارت بین المللی است. در مرحله دوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و زمینه سازی برای حرکت به سوی ایجاد یک سیستم جدید سیاسی در نظر گرفته شده است. در مرحله سوم از ساختن یک «چارچوب قانون اساسی، ادغام مجدد پناهندگان و انکشاف» سخن گفته شده است.

رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی با اشاره به طرح‌های پیشنهادی برای صلح گفته است که کار روی توحید دیدگاه‌ها در جریان است و قرار است کمیته‌ رهبری شورای عالی مصالحه‌ ملی روی چند اصل بنیادی برای نشست استانبول کار کند و در آن مشارکت عادلانه و معنادار همه طرف محفوظ خواهد بود.