افغانستان در مقام ‘۱۴۱مین کشور مردم‌سالارِ جهان’ قرار گرفته است

نگاه نو_ در این گزارش سالانه در بارۀ پیشرفت دموکراسی در جهان، موانع و تهدیدها در برابر جریانات مردم‌سالاری معلومات نشر می‌شود.

گزارش جدید که امروز نشر شد نشان می‌دهد که از جمله ۱۶۷ کشوری‌که در آن بررسی صورت گرفته صرف ۷۶ کشور از مزایای مردم‌سالاری برخوردارند.

گزارش می‌افزاید که شمار کشورهای مردم‌سالار که سال گذشته ۲۰ کشور بود، امسال ۲۲ کشور است.

افغانستان با داشتن مقام ۱۴۱م در این فهرست در ردیف کشورهای چون روسیه، ایران، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان و بلاروس قرار گرفته است.

حکومت افغانستان هنوز در این مورد کدام تبصره نکرده‌است.