افغانستان برای نخستین بار عضویت “کمیسیون مقام زن سازمان ملل” را به‌دست آورد

نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان برای نخستین بار عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل را برای یک دوره‌ی چهار ساله به‌دست آورده است.

نگاه نو_ نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، امروز سه‌شنبه ۲۵ سنبله/شهریور در صفحه‌ی تویتر خود نگاشته است که این عضویت برای دوره‌ی ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۵ در نتیجه‌ی انتخابات شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به‌دست آمده است.

این نمایندگی گفته است: “از زمان عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد این اولین بار است که افغانستان عضويت اين کمیسیون مهم را بدست مى‌آورد.”

کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد یکی از نهادهای مهم بین‌المللی است که در بخش برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان فعالیت می‌کند.

افغانستان، چین و هند از جمله کشورهای بودند که برای به‌دست آوردن عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد رقابت کردند.

هند و افغانستان توانستند بیشترین آرای ۵۴ کشور عضو این سازمان را به‌دست آورند، ولی چین نتوانست آرای لازم را برای عضویت در این نهاد جهانی، به‌دست آورد.

این نهاد در بخش ارتقای حقوق زنان، مستندسازی زند‌گی زنان در سراسر جهان، تقویت هرچه بیشتر برابری جنسیتی زنان نقش اساسی دارد.