افغانستان انستیتوت تحقیقاتی زعفران می‌سازد

انستیتوت تحقیقاتی زعفران با هزینه ۵۹ میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزرات زراعت در هرات تا دو سال آینده ساخته خواهد شد.

نگاه نو_ نصیر احمد درانی، وزیر زراعت افغانستان امروز چهارشنبه (۲۶ جدی) در مراسم تهداب گذاری این انستیتوت در ولایت هرات گفت که این انستیتوت دهقانان را در بخش آموزش و بلند بردن مهارت‌ها در کشت، پروسس، بسته‌بندی و بازاریابی برای زعفران کمک خواهد کرد.

وزیر زراعت افغانستان همچنان، ایجاد این انستیتوت را گامی موثر در تبدیل کردن زعفران به یک تولید زراعتی پایدار برای رشد اقتصاد ملی عنوان کرد.

آقای درانی افزود: “این انستیتوت برای بازاریابی زعفران در کمیت و کیفیت نقش ارزنده خواهد داشت… زعفران یک تولید موثر نه تنها برای دهقانان ما است که از آن عاید می‌گیرند؛ بلکه یک تولید زراعتی است که در رشد اقتصاد کشور سهم دارد.”

در همین حال، محی الدین نوری، سرپرست ولایت هرات گفت که تنها در سال روان خورشدی، زعفران‌کاران هراتی ۱۵۰۳۲ کیلو زعفران در این ولایت برداشت کرده اند که نسبت به سال گذشته افزایش صد فیصدی را نشان می‌دهد.

آقای نوری افزود که ایجاد این انستیتوت به دهقانان کمک خواهد کرد تا بعد از این زعفران تولیدی در غرب افغانستان را به گونه معیاری به بازارهای جهانی صادر کنند.

در مراسم تهداب‌گذاری نخستین انستیتوت تحقیقاتی زعفران افغانستان در ولایت هرات، شماری از مقام‌های کشور ترکیه نیز حضور داشتند.

علی ارغون چنار، رئیس دفتر تیکا در ولایت هرات گفت که آنها تصمیم دارند بعد از این به جای استفاده از زعفران اسپانیا از زعفران تولیدی افغانستان در صنعت داروسازی خود کار بگیرند.

به تازه‌گی، دولت ترکیه در حرکتی بی‌پیشینه، تعرفه‌های گمرکی بر زعفران صادراتی از افغانستان به این کشور را معاف کرد.

پیشتر حکومت افغانستان نیز به منظور حمایت از زعفران‌کاران در این کشور واردات زعفران و پیاز آن را از کشورهای خارجی ممنوع اعلام کرده بود.